Komunikaty Cechmistrza

Poznań, 29-01-2010r.

Witam Szanowne Koleżanki i Kolegów!

Serdecznie zapraszam do Izby Rzemieślniczej na spotkanie z Arcybiskupem na tradycyjne spotkanie noworoczne. Są dla nas jeszcze miejsca.

W związku z dużymi trudnościami na drogach, spodziewam się małej frekwencji, więc nie przewiduję konkretnych tematów, ale omówimy sprawy bieżące.

Chętnie również zapoznamy się z Waszymi ewentualnymi problemami (może znajdzemy rozwiązanie?), czy sukcesami.

Proszę informować niezrzeszonych fotografów, że zmalała składka członkowska, więc przynależność do naszego Cechu nie będzie uciążliwa, a na pewno korzystna.

Przedstawię sprawę nowych dowodów osobistych, będziemy musieli wybrać też naszego reprezentanta na Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej.

Przypominam, że warszawska firma IT MEDIA dla WCF proponuje na specjalnych warunkach oprogramowanie (graficzne, antywirusowe, biurowe), oraz sprzęt komputerowy.

Z pewnością będą już zdjęcia z naszego spotkania noworocznego.

Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05