Komunikaty Cechmistrza

Witam Szanowne Koleżanki i Kolegów!
Myślę, że już wszyscy po urlopach, wypoczęci, z wielkim zapałem
przystąpili do wytężonej pracy.
Spotykamy się 3 września, jak zwykle o 18.30 na naszym zebraniu.
Oprócz spraw bieżących, zrelacjonuję sprawę odpadów, które
produkujemy. Właśnie Urząd Mardzałkowski zaproponował
mi na początek karę 8500zł za niedostarczenie sprawozdań.
Przypominam, że od 18 września mamy spotkanie w Łebie,
przedstawię program.
Zmieniły się stawki podatku od nieruchomości za nasze lokale,
w załączniku przesyłam na ten temat informację.
Są również w załączniku inne informacje.
Na naszej stronie można obejrzeć sobie zdjęcia z Weroniki,
za które bardzo dziękuję Jarkowi Janaskowi, a Adamowi za ich
umieszczenie.
Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05