Komunikaty Cechmistrza

Witam Szanowne Koleżanki i Kolegów !
Dnia 2 kwietnia, zgodnie z wysłanymi zaproszeniami, odbyło się Walne Zgromadzenie członków WCF.
Jak można było przypuszczać, ponieważ było to Wielki Czwartek, przybyło mało osób.
Z tego powodu Walne rozpoczęło się się dopiero w drugim terminie, o godzinie 19.
Obecnych było 16 osób.
Na Przewodniczącego zebrania wybrano kol. Waldemara Pieturę, na protokolanta kol. Jarosława Sengera.
Do Komisji Mandatowo Skrutacyjnej wybrano kol.kol. Krzysztofa Kołeckiego, Jarosława Wichra i Adama Błajeta.
Do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano kol.kol. Radosława Strzelczyka, Mieczysława Grześkowiaka i Henryka Błachnio.
Po odczytaniu stosownych protokołów przez obie Komisje, zostało przedstawione sprawozdanie z działalności Zarządu WCf, które przygotował kol. Andrzej Zaranek, a odczytał kol. Daniel Balukiewicz. Treść tego sprawozdania pozwoliłem sobie zamieścić w załączniku.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący, kol. Adam Błajet.
Szczęśliwie nie były rozpatrywane żadne skargi na naszych członków, o czym dowiedzieliśmy się ze sprawozdania Sądu Cechowego, które przedstawił jego Przewodniczący, kol. Jarosław Janasek.
Następnie swoje wystąpienie miał nasz Skarbnik, kol. Daniel Balukiewicz, który przedstawił sprawozdanie finansowe za 2014 rok, oraz prognozowany plan finansowy na rok 2015.
Jak zwykle rozważana była podwyżka składki członkowskiej, ale zdaniem Zarządu Cechu nie są planowane jakieś większe wydatki, a dotychczasowa ich wysokość wystarczy na częściowe pokrycie uczestnictwa w Święcie naszej patronki i corocznym Opłatku.
Następnie czytane były uchwały dotyczące udzielenia absolutorim Zarządowi i Cechmistrzowi, dotyczące przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej, Sądu Cechowego, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok i przyjęcia planu na 2015 rok. Ostatnia uchwała dotyczy pozostawienia składki cechowej na dotychczasowym poziomie.
Wszystkie Uchwały były po kolei przegłosowywane, z czego powstały odpowiednie protokoły Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.
Na tym zakończono Walne Zgromadzenie członków WCF i przystąpiono do roboczego spotkania, które zostało zdominowane dyskusją na temat zdjęć do paszportu, bo w ostatnim okresie zdarzyło się wiele reklamacji ze względu na nieprawidłowe oświetlenie.
Problem ten będziemy się starali załatwić, są nawet konkretne propozycje.
UWAGA UWAGA!
Następne nasze zebranie, to szkolenie BHP i P-poż dla właścicieli firm i ich pracowników. Wszyscy, którzy się zgłoszą, dostaną emailem informacje z którymi należy się zapoznać, bo na zebraniu 7 maja będziemy na ich podstawie pisać wspólnie test - na zakończenie dostaniemy zaświadczenie odbycia takiego kursu.
Koszt uzyskania świadectwa - 30,- od osoby (ważne 4 lata).
Żeby uzyskać świadectwo, należy wypełnić test - chyba, że akurat ma ktoś ważny powód swojej nieobecności.
Proszę podać imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia osób, na kogo mają być przygotowane świadectwa.

Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05