Komunikaty Cechmistrza

Witam Koleżanki Kolegów!
1. Zabranie WCF jak zwykle w pierwszy czwartek miesiąca, godzina 18.30.
2. Kolega Waldemar, uczestnik Forum Fotografów w Łebie, a zarazem nasz wykładowca,
    przesłał mi link do strony, gdzie jest informacja o wszelkich potrzebnych fotografowi umów.

    http://www.swiatobrazu.pl/wzory-umow-i-pism-dla-fotografa-17855.html,
    drukuj skopiuj ten link i wklej w google.
    Płyta z wszelkimi umowami i pismami potrzebnymi dla fotografa kosztuje 69,- brutto.
   Jeżeli zbierze się kilkanaście chętnych osób, to zakupimy to grupowo - może uzyskamy upust.
   Już mam kilka chętnych osób.
3. Nie mam jeszcze ostatecznych informacji na temat zdjęć do dowodów. Może do naszego
    zebrania coś już będzie wiadomo.
4. Na 13 grudnia (sobota), w restauracji Markietanka w Domu Żołnierza, godzina 17.oo
    organizujemy tradycyjny OPŁATEK. Z pewnością na zebraniu nasz skarbnik poinformuje
    nas, jakie są szanse na dofinansowanie tego spotkania dla członków WCF. Będzie ono jak zwykle               organizowane dla wszystkich fotografów, nie tylko z WCF - zapraszamy.
5. Kol. Wojciech Sypniewski przeszedł na emeryturę, a jego firmę przejął syn. W związku
    z tym kol. Wojciech będzie naszym członkiem honorowym z głosem doradczym, a jego miejsce zajmie         Maciej Sypniewski.
6. Przypominam o wysyłaniu do kol. Karola zdjęć z każdej okazji, w której uczestniczą
    członkowie naszego cechu, żeby mogła powstawać nasza kronika. Mam nadzieję, że wysłane zdjęcia z       Łeby też się tam znajdą. Mam jeszcze parę zdjęć Andrzeja Kupidury, oraz krótki artykuł o nim gazecie -       dam na zebraniu.

7. Na zebraniu będziemy mogli podyskutować sobie na temat spotkania zorganizowanego przez                       FUJIFILM Polska. Mamy już pierwsze doświadczenia, lepiej wymienić się doświadczeniami i nie brnąćw       niepotrzebne koszty.

Wysyłam ten komunikat również do osób niezrzeszonych w naszym cechu, a uczestniczących w Forum Fotografów w Łebie, bo tam był mocno dyskutowany
problem wszelkich umów zawieranych przez fotografów z klientem.


Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05