Komunikaty Cechmistrza

Witam Szanowne Koleżanki i Kolegów.

Ostatnie zebranie, to przede wszystkim nasze Walne Zgromadzenie.
Zobligowany przez uczestników. żeby poszukać banku, który bezpłatnie
poprowadzi nasze konto, napisałem do kilku, a do innych poszedłem.
Jak na razie mam informacje, że firmy jednoosobowe i osoby prywatne to nie problem,
natomiast spółki, stowarzyszenie itp. to niestety muszą płacić.
Aktualnie płacimy 30,- na miesiąc, zgłosiłem sprawę w WBK, mają się ustosunkować.

Zostały wznowione rozmowy na temat wprowadzenia nowych zdjęć na dowód osobisty.
Ponieważ mają to być zdjęcia takie jak na paszport, to nie poganiamy MSW z ich
wprowdzeniem, bo wtedy by klient wykonując zdjęcie na dowód, miał możlwość
dostarczenia zdjęć również na paszport.
Oczywiście o postępach w rozmowach będę informował.

Skarbnik informował, że niektóre osoby zalegają ze składkami, proszę wobec tego
o ich uzupełnienie. Wolą naszego Zgromadzenia składka pozostaje na niezmienionym poziomie,
to znaczy 15,- na miesiąc.

Dnia 27 maja będzie Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej.
Zwracam się wobec tego do Was z pytaniem, czy nurtują Was jakieś problemy, które
należało by na tym spotkaniu poruszyć.
Niestety nie dotyczy to kwestii braku klientów!

Jak już informowałem, 29 czerwca jest w Lublinie organizowane nasze święto
branżowe - Św. Weronika. Członkowie WCF mają dofinansowanie w wysokości 60,- ,
natomiast wolą uczestników naszego Walnego ustalono, że osoby wystawiające swoje
prace w konkursie fotograficznym, mają zapewnione dofinansowanie w wysokości
120,- , to znaczy całość za uczestnictwo.
Żeby obniżyć koszty dojazdu, będę starał się informować o wolych miejscach w autach
osób, które będą jechały.
Jeżeli ktoś jest już zdecydowany, to proszę się zgłaszać, zaznaczając, czy chcecie się
do kogoś dołączyć, czy jedziecie sami, lub czy możecie kogoś zabrać.

Kol. Karol Gacka, jego firma i rodzina będą w telewizji. Plan emisji w załączniku.

Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05