Komunikaty Cechmistrza

Witam Koleżanki i Kolegów !
Ostatnie nasze spotkanie zgromadziło 24 osoby i było wyjątkowo uroczyste.
Mieliśmy zaszczyt wręczyć rodzinnej firmie fotograficznej FOTO KOŁECKI
Honorową Odznakę Rzemiosła wraz z dyplomem z okazji 100-lecia istnienia firmy,
natomiast kol. Krzysztof Kołecki został odznaczony Srebrnym medalem im. Jana
Kilińskiego za zasługi dla Rzemiosła Polskiego.
Firma FOTO KOŁECKI przygotowała z tej okazji okolicznościowy tort, a za ich dalszy
rozwój mogliśmy wypić szampana również przez nich fundowanego.
Przy tej okazji odznaczyliśmy również Srebrną odznaką za zasługi w rozwoju rzemiosła
wielkopolskiego kol. Andrzeja Chrabąszcza, Honorową odznaką Rzemiosła kol. kol.
Barbarę Piekarzewską, Andrzeja Zaranka, Stanisława Leosza i Remigiusza Błachnio.
 
Po części uroczystej zaczęło się regularne zebranie, na którym to przede wszystkim
omawialiśmy nowe przepisy fiskalne dotyczące "jednoznacznej nazwy na paragonie
fiskalnym".
Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05