Komunikaty Cechmistrza

Witam w Nowym Roku!
Przypominam, że dzisiaj nie ma zebrania, bo spotykamy się w niedzielę w "Naszym Klubie".
 
Uzgodniłem z Izbą, że seminarium dot. elastycznych form zatudniania, zmniejszania kosztow prowadzenia dzialalnosci gospodarczej i spolecznej, oraz odpowiedzialnosci biznesu odbędzie się tak jak zaproponowałem, 30 stycznia w godzinach 16.oo do 20.30. W czasie wykładów jest przerwa na lunch (podobno to to samo, co obiad)
Jeszcze o nim przypomnę.
 
Od 1 stycznia na fakturach nie musi być zaznaczone, że to "FAKTURA VAT". Wystarczy "FAKTURA".
Nie należy już na fakturach wpisywać "ORYGINAŁ" i "KOPIA". Po prostu jeden egzemplarz dajemy klientowi, drugi zostaje u nas. Pozostałe zmiany omówimy sobie na spotkaniu
 
.Jutro mam spotkanie w Izbie wszystkich "Starszych", dotyczące między innymi corocznego spotkania członków cechów z arcybiskupem. Jest to jak zwykle ostatnia niedziela stycznia. Z pewnością trzeba będzie to spotkanie dofinansować (oprawa artystyczna i jedzenie). Co roku dajemy na to 300,- . Jeżeli nie będzie do wieczora głosów sprzeciwu, to taką kwotę przekażę.
 
Na bezpłatny kurs komputerowy zgłosiła się tylko 1 osoba. Może mi się uda dokoptować ją do innego cechu.
 
Komunikat Izby Rzemieślniczej:
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż Narodowa Agencja Programu Leonadro da Vinci, ogłosiła konkursy na składanie wniosków w ramach tego programu w 2013 roku. Termin składania wniosków na projekty dotyczące staży za granicą to 1 luty 2013.
Informacje o Programie
Program Leonardo da Vinci wspiera mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.
Wspieranie mobilności na europejskim rynku pracy odbywa się w ramach projektów wymian i staży. W projektach staży może uczestniczyć każdy, kto znajduje się na rynku pracy bądź jest w trakcie kształcenia zawodowego. Mogą to być zatem:
• uczniowie szkół zawodowych,
• czeladnicy,
• absolwenci,
• pracownicy różnych branż i zawodów,
• osoby bezrobotne,
• osoby poszukujące pracy bądź możliwości przekwalifikowania się.
Powyższe projekty zarządzane są na poziomie Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci, której funkcję pełni w Polsce Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Wszystkie informacje o konkursie i Programie dostępne są za pośrednictwem agencji (dane kontaktowe na stronie http://www.leonardo.org.pl/kontakt) oraz w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu - Natalia Krzyżan tel. 618593537, e-mail: natalia.krzyzan@irpoznan.com.pl
Serdecznie zapraszamy do przygotowania i składania projektów w odpowiedzi na konkurs.

 
 
 
Pozdrawiam
Waldemar Marek Pietura
Cechmistrz Wielkopolskiego Cechu Fotografów
tel. +48 602 27 69 59
www.wcf.org.pl
REGON 300595975  NIP 778 144 73 13
Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05