Komunikaty Cechmistrza

Poznań,12-04-2012r.

Walne Zebranie członków WCF, sprawozdawczo-wyborcze w Poznaniu.

Witam Koleżanki i Kolegów!
Na ostatnim zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym obecnych było 24 członków naszego cechu.
Porządek obrad uzupełniono o punkt dotyczący uhonorowania p. Elżbiety Lutow z ZRP i zaproszenia jej wspólnie z KCF na naszą Weronikę.
Działając na podstwie paragrafu 18, punktu 5 naszego Statutu ustalono, że głosowania będą jawne.
Wyniki wyborów:
Zarząd WCF:
Cechmistrz Waldemar Pietura, Podcechmistrz Jarosław Senger, Sekretarz Karol Gacka, Skarbnik Daniel Balukiewicz, Członek Zarządu Andrzej Zaranek.
Komisja Rewizyjna: Adam Błajet, Radosław Strzelczyk, Paweł Szajkowski.
Sąd Cechowy: Jarosław Janasek, Henryk Błachnio, Grzegorz Marciniak, Wojciech Sypniewski, Barbara Piekarzewska.
Przed godziną 20.oo zakończyliśmy Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze.
 
Łukasz Pietura przedstawił nam nowe grupowe ubezpieczenie, gdzie można byłoby znacznie obniżyć składkę przy udziale minimum 15 członków naszego Cechu. Ponieważ jeszcze negocjuje dla nas warunki,  to na razie nie przedstawia końcowego rezultatu, ale myślę, że będzie nam się to opłacało.

 
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu informuje, że 22 maja 2012r. odbędzie się Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Izby. Szczegółowe informacje w załacznikach.
 


Pozdrawiam
Waldemar Marek Pietura
Cechmistrz Wielkopolskiego Cechu Fotografów

Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05