Komunikaty Cechmistrza

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU 

WIELKOPOLSKIEGO CECHU FOTOGRAFÓW 

za rok 2019 

Podobnie jak wcześniej, tak i w tym roku najbardziej widocznym i zachęcającym do aktywności członków Wielkopolskiego Cechu Fotografów są regularnie organizowane przez Starszego Cechu comiesięczne zebrania, na których poruszane są wszystkie aktualne problemy związane z naszą działalnością zawodową. 

Omawiamy wszystko, co na naszym branżowym rynku uległo zmianie w związku z dynamicznym rozwojem technologii, a więc sprzętu, programów i wymagań klientów. 

Spotykamy się z przedstawicielami handlowymi firm produkujących sprzęt fotograficzny oraz oprogramowanie do urządzeń pracujących w naszych zakładach. 

Z kolei sprzęt używany do rejestracji obrazu przez naszych klientów stwarza coraz większe możliwości i sprawia uzyskanie bardzo wysokiej jakości obrazu. Powoduje to również wyższe wymagania klienta i jest dla nas czynnikiem mobilizującym i stanowi nieustające wyzwanie. 

Na nasze spotkania zapraszani są przez Cechmistrza goście proponujący informacje, usługi i szkolenia związane z naszym zawodem. 

Ogólnopolska uroczystość św. Weroniki, patronki fotografów w tym roku była organizowana przez Krajowy Cech Fotografów w Katowicach obchodzący swoje 30-lecie. Nasz Cech reprezentowała liczna, kilkunastoosobowa grupa. 

Było bardzo uroczyście, organizatorzy jubileuszu stanęli na wysokości zadania. 

Sierpniowe, wakacyjne spotkanie zdominował temat zdjęć dyplomowych oraz planowane od stycznia umieszczanie nr-u NIP na paragonach fiskalnych. Mimo wakacyjnego nastroju emocji nie brakowało 

Październikowe spotkanie było wyjazdowe i odbyło się w Wolsztynie u kolegi Kazimierza Molskiego. Duże wrażenie zrobił na członkach naszego Cechu zebrany sprzęt fotograficzny, przeznaczony do planowanego przez gospodarza muzeum. 

Po ciepłej zupie , kawie i słodkim przygotowanym przez gospodarza wszyscy udali się do Biura Promocji i Turystyki w Wolsztynie aby obejrzeć przygotowaną przez kol. K. Wolskiego wystawę fotografii wykonanych w Wolsztynie we wrześniu 1939 r. Wystawa wraz z komentarzami autora była dobrą lekcją historii. 

Wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni z wyjazdu i pod wielkim wrażeniem pasji realizowanych z takim sukcesem przez kol. Kazimierza. 

W listopadzie, to oczywiście rogale św. Marcina, sprawy bieżące i przedstawienie przez Cechmistrza, już konkretnych propozycji organizacji w czerwcu uroczystości św. Weroniki 2020, bo to nam przypadł na ten rok obowiązek organizowania Ogólnopolskiego Święta Fotografów. 

7-go grudnia 2019 odbyło się doroczne spotkanie Opłatkowe WCF. Atmosfera podniosła, stroje wizytowe, pełna gala, łamanie się opłatkiem, uroczysta kolacja i oczywiście, jak zawsze przy tej okazji grupowe zdjęcie. 

Tematów nie brakowało, choć w takich chwilach zapomina się trochę o codziennych problemach, a wspomina się radośniejsze chwile, których jest wiele w naszej zawodowej codzienności. 

Strona WCF jest na bieżąco aktualizowana. 

Wszystkie informacje dotyczące WCF są również na bieżąco przekazywane przez Starszego Cechu drogą e-mailową

 
Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05